Save KDE Session Manually

Наскоро, след едно от поредните обновявания на Debian testing, се сблъсках с нещо изключително дразнещо. След logout графичната среда, поради незнайно каква причина, отказваше да запомни настройките, които й бях задал за уиджетите по десктопа, wallpaper и т.н. След logout, при нов login се оказвах винаги с desktop-настройките по подразбиране. В старата версия на KDE имаше бутон Save Session, който вършеше работа, обаче във версия 4 изглежда разработчиците са сметнали наличието на подобен бутон за излишно.

Наскоро, след едно от поредните обновявания на Debian testing, се сблъсках с нещо изключително дразнещо. След logout графичната среда, поради незнайно каква причина, отказваше да запомни настройките, които й бях задал за уиджетите по десктопа, wallpaper и т.н. След logout, при нов login се оказвах винаги с desktop-настройките по подразбиране. В старата версия на KDE имаше бутон Save Session, който вършеше работа, обаче във версия 4 изглежда разработчиците са сметнали наличието на подобен бутон за излишно.

Държа да отбележа, че проблема, според мен, се дължи по-скоро на промени в начина по който се записват сессите, отколкото на бъг в самото KDE 4, понеже досега всичко беше наред и подобни неща не се бяха случвали.

Както и да е, факт е, подобно поведение може да изкара от кожата всеки потребител. Проблемът беше как да запиша настройките по desktop-а си и да накарам session manager-а да ги ползва при login.

Оказа се, че макар и да е изчезнал бутонът Save session, DBus call-ът си седи, което и беше решението на проблема ми. Ето го и магическият ред, който оправи нещата:

dbus-send --type=method_call --dest=org.kde.ksmserver \
/KSMServer org.kde.KSMServerInterface.saveCurrentSession

Random passwords

Една бърза идейка за генериране на произволни последователности от символи, която можете да използвате за генериране на пароли в конзола под Linux-системи. Числото в края на командата определя дължината на генерираната парола (в случая – 64 символа).

dd if=/dev/urandom count=1 2> /dev/null | uuencode -m - | \
sed -ne 2p | cut -c-64

А ето и резултата от стартирането й 5 пъти:

zMqzLNZAzVlQWMvEztpgfeY289TEtdUFbPVB8nXoo1PvdUsKVKSHHBmFo7p8
Xr9JfBcb5hb5oKqNre6kF6DXTVAcUycCW8ru+BpqvsxRlJ57dji7MHfoFcN1
5no2uWDeJtkHpO2qm71pyMx7Bt7pomBiJqrILVgPZckXUvMpqzeQPDiwRQ8v
kdTExBa0jFZrQZFjJ8TeQ9AaL0m3M2vWXymPxcrPn4HtepZT0EQh1nzoiA5x
TUPbIeyEluKEOGSVOP33wY8DiJVnWu2Mn8ElMbwYMt/TH08sTsJVOOEN7qkV

Една бърза идейка за генериране на произволни последователности от символи, която можете да използвате за генериране на пароли в конзола под Linux-системи. Числото в края на командата определя дължината на генерираната парола (в случая – 64 символа).

dd if=/dev/urandom count=1 2> /dev/null | uuencode -m - | \
sed -ne 2p | cut -c-64

А ето и резултата от стартирането й 5 пъти:

zMqzLNZAzVlQWMvEztpgfeY289TEtdUFbPVB8nXoo1PvdUsKVKSHHBmFo7p8
Xr9JfBcb5hb5oKqNre6kF6DXTVAcUycCW8ru+BpqvsxRlJ57dji7MHfoFcN1
5no2uWDeJtkHpO2qm71pyMx7Bt7pomBiJqrILVgPZckXUvMpqzeQPDiwRQ8v
kdTExBa0jFZrQZFjJ8TeQ9AaL0m3M2vWXymPxcrPn4HtepZT0EQh1nzoiA5x
TUPbIeyEluKEOGSVOP33wY8DiJVnWu2Mn8ElMbwYMt/TH08sTsJVOOEN7qkV

Dependancy Based Boot

Една от най-важните промени в Debian testing, напоследък, е миграцията към dependancy based boot. И понеже рискът да прескочите смело някои от съобщенията в конзолата е голям, в крайна сметка може да се окажете със система, която изобщо на може да стартира.

Затова навсякъде където видите съобщение от сорта на:

package [somepackagename] removed but not purged

изпълнете като root

dpkg --purge [somepackagename]

При мен, обаче, освен тези по-дребни проблеми, имаше и един малко по-сериозен.

Една от най-важните промени в Debian testing, напоследък, е миграцията към dependancy based boot. И понеже рискът да прескочите смело някои от съобщенията в конзолата е голям, в крайна сметка може да се окажете със система, която изобщо на може да стартира.

Затова навсякъде където видите съобщение от сорта на:

package [somepackagename] removed but not purged

изпълнете като root

dpkg --purge [somepackagename]

При мен, обаче, освен тези по-дребни проблеми, имаше и един малко по-сериозен.

Едно от съобщенията гласеше:

insserv: warning: script Slibdevmapper1.02 missing LSB tags 
and overrides

След малко ровене в google намерих въпросния header:

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     libdevmapper
# Required-Start:  modutils
# Required-Stop:   modutils
# Should-Start:   hotplug discover udev devfsd
# Default-Start:   S 2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
### END INIT INFO

Добавих го в /etc/init.d/libdevmapper1.02 веднага под shebang-а (първият ред, започващ с #!) и, за да си конфигурирам успешно миграцията към dependancy based boot, пуснах отново

dpkg-reconfigure sysv-rc

Debian on Sony Vaio NR270N

Преди доста време се бях оплакал от не особено добрата съвместимост на Debian testing с тогава новото Sony Vaio VGN-NR270N. Проблемите ми бяха свързани с нещица от сорта на неработещи функционални клавиши за управление на backlight-а на дисплея, както и дразнещият feature звука от вградените колонки да не спира при включването на слушалки в line out-a. Днес се сетих, че не е лоша идея да споделя как се оправих и с двата проблема… Предупреждавам, постът е дълъг, пълен с команди, или изхода от тях, има и малко listing-и, така че всеки трезвомислещ човек, който няма ядове с някои от тези два проблема, би следвало да го прескочи с чиста съвест.

Преди доста време се бях оплакал от не особено добрата съвместимост на Debian testing с тогава новото Sony Vaio VGN-NR270N. Проблемите ми бяха свързани с нещица от сорта на неработещи функционални клавиши за управление на backlight-а на дисплея, както и дразнещият feature звука от вградените колонки да не спира при включването на слушалки в line out-a. Днес се сетих, че не е лоша идея да споделя как се оправих и с двата проблема… Предупреждавам, постът е дълъг, пълен с команди, или изхода от тях, има и малко listing-и, така че всеки трезвомислещ човек, който няма ядове с някои от тези два проблема, би следвало да го прескочи с чиста съвест.

За проблема със слушалките – в /etc/modprobe.d/alsa-base трябваше да конфигурирам драйвера snd_hda_intel по следния начин:

options snd_hda_intel model=sony-assamd

После с rmmod разкарах заредените модули свързани със snd_hda_intel и ги презаредих с което приключи с този проблем.

С осветлението на дисплея, обаче, нещата не бяха толкова розови. Специалните клавиши за него изобщо не работеха. За да получа кодовете на brightness up (Fn+F5) и brightness down (Fn+F6) пуснах от Konsole в KDE xev и с фокус върху него натиснах последователно двете комбинации. Резултата беше следното:

KeyRelease event, serial 31, synthetic NO, window 0x1a00001,
  root 0x78, subw 0x0, time 3516679, (535,672), root:(538,694),
  state 0x0, keycode 101 (keysym 0xffd1, F20), same_screen YES,
  XLookupString gives 0 bytes:
  XFilterEvent returns: False
  .... (skipped) ....
KeyRelease event, serial 34, synthetic NO, window 0x1a00001,
  root 0x78, subw 0x0, time 3520374, (535,672), root:(538,694),
  state 0x0, keycode 212 (keysym 0xffd2, F21), same_screen YES,
  XLookupString gives 0 bytes:
  XFilterEvent returns: False

Kодовете, които ми трябваха бяха 101 и 212 (втората секция на всеки трети ред от KeyRelease event-a). Следващата стъпка беше да ги добавя във файла .xmodmaprc в /home/stinger.

# /home/stinger/.xmodmaprc
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 101 = F20
keycode 212 = F21

Това, обаче не ми реши проблема изобщо. За да накарам тези клавиши да работят, в KDE Control Center > Regional & Acessibility > Keyboard Actions си създадох два action-a от тип Keyboard Shortcut -> Command/URL (simple). Първият кръстих Brightness Up с Shortcut Key F21 и action /etc/acpi/sonybright.sh up, а вторият – Brightness Down с Shortcut Key F20 и action /etc/acpi/sonybright.sh down.

Сега вече командата се извикваше, но пак не вършеше никаква работа 🙂 Причината беше, че търси за текущата стойност на осветеността на дисплея в /sys/class/backlight/sony/brightness, а поне на моята машина на съществуваше изобщо директория sony в /sys/class/backlight.

С малко човъркане из Google се спрях на бързото решение с ползването на вградения в X инструмент за управление на backlight-a, кръстен… xbacklight. Копирах си неработещия файл:

cp /etc/acpi/sonybright.sh /etc/acpi/sonybright.sh.orig

и на негово място създадох файл sonybright.sh със следното съдържание:

#!/bin/bash
case $1 in
  down)
   xbacklight -time 100 -steps 12 -dec 12.5
  ;;
  up)
   xbacklight -time 100 -steps 12 -inc 12.5
  ;;
  *)
   echo "Usage /etc/acpi/sonybright.sh {up|down}"
  ;;
esac

Забелязах обаче нещо странно – ACPI не хващаше event-a от клавишите. С малко четене разбрах, че Sony имат два модела контролери за notebooks – първият беше SNC (Sony Network Controller), вторият – SPIC. Моята машина беше със SNC, затова mod-нах леко два файла в /etc/acpi/events, докато не получих това:

# /etc/acpi/events/sony-brightness-up

event=sony/hotkey SNC 00000001 00000011
action=/etc/acpi/sonybright.sh up
# /etc/acpi/events/sony-brightness-down

event=sony/hotkey SNC 00000001 00000010
action=/etc/acpi/sonybright.sh down

Рестартирах acpi демона и пуснах следната команда, тествайки клавишите:

acpi_listen

Клавишите проработиха (поне връщаха event-и от вида sony/hotkey SNC 00000001 00000010), но xbacklight не вършеше никаква работа, защото достъпът до X като root беше забранен. Реших да го оставя така и да разчитам на KDE Input Actions за управление на клавишните комбинации към скрипта. Ако искате да имате управление през ACPI – разрешете root достъпа до X, или в конзола, като нормален потребител, напишете:

xhost +

За мен лично сигурността е по-важна от глезотиите. След това остана само да изпълня следното и всичко тръгна по вода:

xrandr --output LVDS --set BACKLIGHT_CONTROL native

За да не ми се налага всеки път като заредя KDE да пиша въпросната команда я сложих в края на .profile в /home/stinger. Малка персонализация на решението беше да сложа и команда, която променяше осветлението на 50% от интензитета му при всеки login, защото 100% ми идваха в повече. Затова, последните два реда на .profile изглеждат така:

xrandr --output LVDS --set BACKLIGHT_CONTROL native
xbacklight -set 50

С това машинката започна да си управлява осветлението на екрана, вярно само под KDE, но все пак е нещо. В GNOME получавам notification за статуса на осветлението, дори стойността му в notification-a се променя, но xbacklight не се изпълнява. При разрешаване на root access към X-a нещата ще проработят и там, а и в X изобщо, гарантирам… Друг е въпроса дали това е цената, която сте готови да платите за тази глезотийка. В крайна сметка, винаги в конзола можете да напишете нещо от сорта на:

xbacklight -set 50

The hardest MySQL backup

MySQL

Преди повече от половин година стария ми компютър предаде богу дух и остави след себе си купчина железария, която продължава да събира прах. Заместникът му – едно Sony Vaio – засега се справя отлично и единственото с което си спомням старата машина са няколкото лични проекта, останали заровени по хардовете й. Единият от тях беше Flex проект за личното ми портфолио, който видя бял свят на този адрес. Този, който ми беше по-важен, обаче, по всички закони на Мърфи страдаше от липса на SQL dump от базата данни.

MySQL

Преди повече от половин година стария ми компютър предаде богу дух и остави след себе си купчина железария, която продължава да събира прах. Заместникът му – едно Sony Vaio – засега се справя отлично и единственото с което си спомням старата машина са няколкото лични проекта, останали заровени по хардовете й. Единият от тях беше Flex проект за личното ми портфолио, който видя бял свят на този адрес. Този, който ми беше по-важен, обаче, по всички закони на Мърфи страдаше от липса на SQL dump от базата данни.

Понеже съм мързелив, първата ми работа беше да си копирам .frm файловете от DB-то на другия компютър, само за да установя, че съм ползвам InnoDB като storage engine. Неприятното в случая беше, че InnoDB пази доста голяма част от данните за базата във файла ibdata1, и възстановяването по този начин ставаше почти невъзможно.

Втората опция беше да ползвам chroot за да стартирам MySQL от харда на умрялата машина, но първият опит завърши със следното:

/dev/null: Permission denied

Проверката показа следното:

$ ls -Al /dev | grep null
crw-rw-rw- 1 root root   1,  3 2009-01-18 19:50 null

Device-a си стоеше, но беше неизползваем по някаква причина. Оказа се, че при mount по подразбиране всичко devices са неизползваеми (nodev) и решението на моя проблем беше ето това:

mount -o remount,dev /dev/sdb2

След като remount-нах устройството и chroot-нах вътре пробвах да пусна mysql, но се оказа, че нямам /proc в jail-a. Успях да го създам по следния начин:

mount -t proc none /mnt/olddeb

Пускането на mysql сега обаче ревеше за съществуващ PID. Оказа се, че съм забравил да спра локалния mysql, този който е извън chroot-a и след като го направих, този от старата машина запали без никакви ядове. След това dump-a мина по вода, успях да си прехвърля файла и да си възстановя целия проект.

Предполагам горното ще бъде полезно на всеки, който се опитва да пуска услуги от съсипана по една или друга причина дистрибуция, стига поне основните неща от нея да работят. За мен играта с chroot беше нова, но ми даде разни идейки за “затваряне” на несигурни услуги.

Debian GNU/Linux 5.0 is here

Debian/GNU Linux 5.0

Вчерашният Свети Валентин се е оказал target дата за пускането на дълго отлаганата нова версия на най-голямата Linux-дистрибуция – Debian. Всеки, запознат с проекта знае, че излизането на нова версия си е жива мъка – докато бъдат удовлтворени всички изисквания, относно качеството на софтуера, бинарните драйвери и проблемни лицензи обикновено минават поне 5 месеца. И този път случаят е такъв – версия 5.0 трябваше да се появи още септември миналата година, но поради ред причини (най-вече release critical bugs и един дебат, свързан с т.нар. blob драйвери) нещата се позабавиха леко. Ако не знаете, всяка от версиите на Debian е именувана на някой от героите от филмчето на Pixar – Toy Story – и версия 5.0 носи кодовото име Lenny.

Debian/GNU Linux 5.0

Вчерашният Свети Валентин се е оказал target дата за пускането на дълго отлаганата нова версия на най-голямата Linux-дистрибуция – Debian. Всеки, запознат с проекта знае, че излизането на нова версия си е жива мъка – докато бъдат удовлтворени всички изисквания, относно качеството на софтуера, бинарните драйвери и проблемни лицензи обикновено минават поне 5 месеца. И този път случаят е такъв – версия 5.0 трябваше да се появи още септември миналата година, но поради ред причини (най-вече release critical bugs и един дебат, свързан с т.нар. blob драйвери) нещата се позабавиха леко. Ако не знаете, всяка от версиите на Debian е именувана на някой от героите от филмчето на Pixar – Toy Story – и версия 5.0 носи кодовото име Lenny.

Чакането, обаче, си струва всеки ден, защото едни от най-ключовите неща в този release са свързани със затягането на сигурността – инсталатора проверява и обновява системата още преди първото стартиране, отделни пакети, засягащи сигурността, са компилирани със специални опции за сигурност на GCC, а като цяло “чистата” система след инсталация отваря много по-малко портове и значително по-малко от приложенията се ползват със setuid root.

Като фен на testing branch-a отдавна ползвам нещо, близко до 5.0, и съм много доволен както от производителността, така и от стабилността на системата. Излизането на Lenny, обаче означава и придвижване на нещата от experimental в unstable, а на тези от unstable – в testing, което гарантира следващите два-три месеца да са много интересни. Относно сегашният stable – с този набор пакети не виждам по-добър избор на операционна система за hosting-компаниите. Ако ви е интересно какво се случва преди пускането на release – ето log от работата на един от членовете на екипа за пускане на Lenny:

 • [10:23] turned off all cronjobs
 • [10:43] Release Team GO
 • [12:00] etch is now oldstable
 • [13:07] lenny is now stable
 • [13:28] squeeze is born (and lot of the work for it was parallel with the lenny work)
 • [14:18] the cd-builder host gets an exclusive push so people can start building cd images.
 • [15:34] squeeze is now grown up enough to be ready for the world. Most of the other work that had to be on the ftp-master machine before we are done is also done. ftp-master is ready for regular work again (but won’t do any yet).
 • [15:40] Lets start the work for the security archive
 • [16:54] The security archive is ready.

Това, което е ясно от цялата работа е, че следващата версия на Debian ще носи името Squeeze. В името на рекорда Lenny идва във вариант от по 32 CD-та или 5 DVD-та за всяка от 12-те поддържани архитектури. Да ни е честито!

HOWTO make a FreeBSD DVD

FreeBSD

Наскоро се натъкнах на следната ситуация: приятел ме помоли да му запиша FreeBSD, защото искал да се пробва седмица-две с нея на личния си компютър. Това, което ме учуди при свалянето на дисковете от сайта на проекта е липсата на DVD ISO image. Малко търсене в Google ме убеди, че инсталация във формат на DVD е налична само за закупуване, а за свободно сваляне разполагате с избор от три инсталационни диска и един с документация.

FreeBSD

Наскоро се натъкнах на следната ситуация: приятел ме помоли да му запиша FreeBSD, защото искал да се пробва седмица-две с нея на личния си компютър. Това, което ме учуди при свалянето на дисковете от сайта на проекта е липсата на DVD ISO image. Малко търсене в Google ме убеди, че инсталация във формат на DVD е налична само за закупуване, а за свободно сваляне разполагате с избор от три инсталационни диска и един с документация.

Все пак живеем в 21-ви век, където 4 CD-та със сигурност струват повече от 1 DVD, а и инсталацията от DVD е в пъти по-бърза от варианта с CD, затова потърсих още малко из Google и с това, което открих успях да събера всичките 3 инсталационни диска, както и този с документацията на едно DVD.

Стъпките, които са необходими са сравнително елементарни – след като изтеглите CD ISO-тата за вашата архитектура (i386 или amd64), отворете конзола и в домашната си директория придобийте root-права:

$ cd ~
$ su
Password:
#

След това, като root изпълнете следните команди:

$ mkdir /tmp/tst
$ mkdir fbsd7
$ cd fbsd7
$ mount -t iso9660 -o loop ../7.0-RELEASE-i386-docs.iso /tmp/tst
$ tar -C /tmp/tst -cf - . |tar -xf - 
$ umount /tmp/tst
$ mount -t iso9660 -o loop ../7.0-RELEASE-i386-disc3.iso /tmp/tst
$ tar -C /tmp/tst -cf - . |tar -xf - 
$ umount /tmp/tst
$ mount -t iso9660 -o loop ../7.0-RELEASE-i386-disc2.iso /tmp/tst
$ tar -C /tmp/tst -cf - . |tar -xf - 
$ umount /tmp/tst
$ mount -t iso9660 -o loop ../7.0-RELEASE-i386-disc1.iso /tmp/tst
$ tar -C /tmp/tst -cf - . |tar -xf - 
$ umount /tmp/tst

Ако сте предпочели друга подредба при mount-ване на дисковете, уверете се, че вторият ред във файла cdrom.inf е set-нат на 1:

$ cat cdrom.inf 
CD_VERSION = 7.0-RELEASE
CD_VOLUME = 1

След това, отново като root, изпълнете следните команди:

$ cd packages
$ cat INDEX | sed "s/||2/||1/g" > ix
$ cat ix | sed "s/||3/||1/g" > ix2
$ mv ix2 INDEX 
$ rm ix
$ cd ../..
$ rm -r fbsd7/rr_moved

Сега вече имате цялата директорийна структура, необходима за записването на DVD-то. Можете да го запишете на диск със следната команда (заменете устройството с това на Вашата система и сменете скоростта за записване, ако устойството Ви е по-бавно, или диска изисква по-малка скорост) :

$ growisofs -Z /dev/cd0 -speed 16 -J -R \
-no-emul-boot -b boot/cdboot -iso-level 3 fbsd7

След като тествате DVD-то, можете спокойно да изтриете както свалените ISO-та, така и директорията fbsd7, тъй като няма да са Ви необходими повече.

Slackware 12.1

Почивните дни по Гергьовден очевидно са били само за местна консумация. За 4-те дена в които бях далеч от обсега на каквито и да било средства за осведомяване се случиха доста неща, основно в областта на отворения код. Доста странно се почувствах когато, сядайки за сефте пред компютъра в края на почивния период, научих за появата на нова стабилна версия на една от най-уважаваните от мен дистрибуции – Slackware.

Почивните дни по Гергьовден очевидно са били само за местна консумация. За 4-те дена в които бях далеч от обсега на каквито и да било средства за осведомяване се случиха доста неща, основно в областта на отворения код. Доста странно се почувствах когато, сядайки за сефте пред компютъра в края на почивния период, научих за появата на нова стабилна версия на една от най-уважаваните от мен дистрибуции – Slackware.

Както обикновено повечето промени са “под повърхността”. Няма лъскави скрийншоти, няма я и типичната за други дистрибуции пропаганда в мрежата…. Всичко е като при всеки предишен release. И този път в инсталационните дискове ще намерите най-новите версии на KDE, XFCE, ядрото и развойните инструменти. И, както е било досега, нито едно от приложенията не е patch-вано или модифицирано по какъвто и било начин. Slackware Linux е известен именно с това – ядрото е във версията от kernel.org, а desktop-а не предлага дори буквичка брендиране 🙂

Всъщност, единственото място, на което разработчиците на Slackware са модифицирали някакъв пакет е boot-екрана на LInux LOader (LILO), а ето и каква е причината:

Added a simple splash screen (the default one had too many colors and was making my eyes hurt ;-). Thanks to the unknown Slacker who submitted the idea ages ago when we were dead-set against “branding”.

Инсталационната процедура отново изисква малко команден ред, но, ако следвате текстовите инструкции от инсталационния диск, моята препоръка е за разделяне на харддиска да използвате по-удобния инструмент cfdisk, вместо fdisk. Другата ми препоръка е задължтелно след инсталация на системата да отделите време за прочитането на файла CHANGES_AND_HINTS.txt, намиращ се в основната директория на инсталационния диск. Оттам можете да научите за включването (най-накрая) на HAL (Hardware Abstraction Layer) в дистрибуцията, как да го накарате да работи с KDE, за някои аргументи относно избора на ядро, както и разни дребни подсказки свързани с организацията на системата.

Макар повече от година да съм с Debian, 4-годишния период със Slackware всъщност ме научи на доста от тънкостите в работата с Linux. В резултат на това съм абсолютно съгласен с твърдението “once a slacker – forever a slacker”. Още повече, Slackware в момента се води най-старата оцеляваща Linux-дистрибуция и аз определено не съм единствения, оценил качествата й.

Та честито на всички фенове, аз чакам удобен момент да почовъркам повече DVD-то…

Real Player 11 for Linux

Remove Real Player file associations and restore defaults

11-тата версия на Real Player за Linux беше анонсирана преди повече от година, но стана факт едва в началото на миналата седмица. С тези темпове разработчиците могат да са абсолютно спокойни – вече са изтървали влака. MPlayer отдавна предлага Real Media support, а и плъгина му за Firefox е по-стабилен. Вероятно за да компенсират изоставането, хората от Real не само не са се постарали да добавят нещо интересно, но и типично по Windows-маниер са опитали да повлияят на environment-a дотолкова, че да досадят на потребителите повече от прилично…

Remove Real Player file associations and restore defaults

11-тата версия на Real Player за Linux беше анонсирана преди повече от година, но стана факт едва в началото на миналата седмица. С тези темпове разработчиците могат да са абсолютно спокойни – вече са изтървали влака. MPlayer отдавна предлага Real Media support, а и плъгина му за Firefox е по-стабилен. Вероятно за да компенсират изоставането, хората от Real не само не са се постарали да добавят нещо интересно, но и типично по Windows-маниер са опитали да повлияят на environment-a дотолкова, че да досадят на потребителите повече от прилично…

Колко пъти ви се е случвало в Windows да инсталирате някакъв софтуер и да установите, че файловите асоциации и иконите за определен тип файлове са променени в резултат на инсталацията? Редовен номер е Update на Media Player да смени асоциацията на всякакви медийни формати без да се интересува, че искате да слушате MP3-ките си с WinAmp, примерно. Е, Real Player за Linux, в новата си версия, “страда” от същата “болест”…

Може да видите “симптомите” веднага след инсталация под GNOME или, ако като мен ползвате KDE, при стартиране на Nautilus или Save-диалога на Firefox. Лошото при GNOME е, че асоциациите обикновено са базирани на единица и, макар да имате възможност да промените иконата на произволен файл, няма удобна графична възможност за промяна на иконите на група файлове, в зависимост от техния тип.

За щастие, Linux инсталацията на Real Player е базирана на скриптове и възстановяването на “оригиналните” асоциации и икони не е кой знае колко сложно. В директорията, където сте инсталирали програмата (при мен /usr/local/RealPlayer) има поддиректория, наречена postinst, a в нея освен инсталационни, има и деинсталационни скриптове.

За да възстановите файловите си асоциации, просто се log-нете като root и изпълнете следното:

./uninstall_icon_resource.sh
./unregister_mime_types.sh

Това не премахва RealPlayer, а само досадните икони и файловите асоциации, така, че MP3-ките Ви ще продължат да се отварят с предпочитаното от Вас преди инсталирането му приложение.

Така и не разбрах едно нещо, обаче – така или иначе версията е забавена с година, толкова ли е било трудно да сложат два checkbox-a в инсталационните панели с опции “Associate Real Player with supported media types” и “Install Real Player media icons”, примерно? Мистерия…

Linux gets some AIR

Adobe AIR

С появата на Flex 3, потребителите на GNU/Linux се докоснаха до света на RIA, поне според начина по който виждат нещата хората от Adobe. Една досадна подробност беше отсъствието на AIR (Adobe Integrated Runtime), което ограничаваше Flex-потребителите само до web-базирани разработки. Макар и alpha версия, AIR вече е наличен от сайта labs.adobe.com и за Linux, след като преди месец дебютира на Windows и Mac OS.

Adobe AIR

С появата на Flex 3, потребителите на GNU/Linux се докоснаха до света на RIA, поне според начина по който виждат нещата хората от Adobe. Една досадна подробност беше отсъствието на AIR (Adobe Integrated Runtime), което ограничаваше Flex-потребителите само до web-базирани разработки. Макар и alpha версия, AIR вече е наличен от сайта labs.adobe.com и за Linux, след като преди месец дебютира на платформите Windows и Mac OS.

Въпреки, че е все още alpha стадий, runtime-а предлага доста добри възможности, лесна инсталация и солидна документация, а липсващата функционалност ще бъде добавена в следващите няколко месеца. Приложения, написани за AIR вече се намират на много места из мрежата, а възможността освен Flex за създаване на приложения да се използва и HTML/JavaScript дава на framework-a отлична гъвкавост.

Изглежда, битката с Microsoft е накарала мениджмънта на Adobe да вземе някои доста интересни решения. Редом с обявяването на alpha-та, от press release-а на фирмата обявиха присъединяване към Linux Foundation, а като капак на всичко части от продукта LifeCycle бяха пуснати като Open Source под името BlazeDS. Междувременно Flex Builder за Linux стигна до версия Alpha 3, осигурявайки поддръжка на AIR, a според главния софтуерен архитект на Cold Fusion, продукта ще последва съдбата на Flex, отваряйки кода си.

Хубаво нещо е конкуренцията, особено когато от цялата работа печеливш се оказва крайният потребител 🙂